Projekt Studium Kształcenia Podyplomowego

1. W latach 2019-2020 zaangażowaliśmy się w Projekt realizowany pod nadzorem Studium Kształcenia Podypomowego Wydziału Farmacji WUM, Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej.

CEL KONFERENCJI

Szkolenie farmaceutów z przekazem merytorycznym.

Przeszkolenie aptekarzy pod kątem umiejętności doradzania pacjentom wyboru preparatów i leków sprzedawanych bez recepty.

Przygotowania farmaceutów do oceny bezpieczeństwa farmakoterapii w zależności od wyboru danego produktu.

ZAKRES TEMATYCZNY

  • Farmakoterapia najczęstszych jednostek chorobowych
  • Choroby przewlekłe
  • Metody zwiększania skuteczności leczenia bólu i infekcji
  • Leki genetyczne – wady i zalety
  • Problemy prawne farmakoterapii
  • Wpływ drogi podania i formy farmaceutycznej na czas i siłę działania produktu
  • Nowoczesne rozwiązania technologiczne w postaci leku

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem Farmaceutów prosimy o wiadomość e-mail na: kontakt@medicancampus.org