HIV/AIDS A TERAPIA KONOPIAMI

HIV/AIDS A TERAPIA KONOPIAMI

HIV/AIDS A TERAPIA MEDYCZNA KONOPIAMI

HIV/AIDS identyfikuje wiele chorób wywołanych przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), chociaż konopie indyjskie nie są lekarstwem na AIDS,  mogą łagodzić objawy chorób takie jak:  

 • nudności
 • zmęczenie
 • utrata apetytu
 • przewlekły ból

Konopie indyjskie okazały się wyjątkowo skuteczne w leczeniu różnych symptomów choroby, między innymi wzmagają apetyt, który zatrzymuje lub spowalnia postępującą chorobę. Badania wykazały, że stosowanie konopi indyjskich zwiększa spożycie kalorii i spożycie tłuszczu, umożliwiając pacjentowi odzyskanie kontroli.

W 2005 roku przeprowadzono badanie z udziałem 523 pacjentów zakażonych HIV, które wykazało, że: u 143 respondentów (27%) objawy były kontrolowane za pomocą konopi indyjskich, a przytłaczająca większość tej grupy (97%) zgłosiła, że ich apetyt się poprawił, a nudności zmniejszyły.

 

Hamowanie nudności dzięki medycznej marihuanie

Konopie indyjskie mogą pomóc w łagodzeniu nudności  na które cierpi większość pacjentów z HIV/AIDS. Wraz z postępem choroby przyczyny mdłości mogą stać się coraz bardziej skomplikowane. Nudności mogą wywoływać problemy z:

 • leczeniem choroby
 • zaburzeniami wątroby
 • przewodem pokarmowym
 • zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego

Poprawa nastroju/lek przeciwdepresyjny

Konopie  to prawdziwy impuls do myślenia. Zaburzenia lękowe i depresyjne są powszechne u pacjentów z HIV/AIDS – jest to spowodowane połączeniem negatywnej presji fizjologicznej, psychologicznej i społecznej.

Badanie pacjentów z 2005 r. Wykazało, że: 93% ankietowanych zauważyło zniknięcie lęku po użyciu konopi indyjskich, a 86% zgłosiło, że ich depresja również się zmniejszyła.

Przeciwbólowy – właściwości CBD, THC (Kannabinoidów)

HIV/AIDS może powodować silny i wyniszczający ból, spowodowany różnymi złożonymi przyczynami, w tym bólem stawów, nerwów i mięśni – symptomem AIDS może być
np. uczucie palących nóg. Cannabis sprawia, że uczucie to jest znośne, a substancja THC powoduje, że ból znika.  W tle nadal jest obecny, ale na tyle mniej, aby możliwe było normalne funkcjonowanie. W wyżej wspomnianym badaniu pacjentów odkryto, że zażywanie Cannabis:

 • u 94% badanych zmniejszyło ból mięśni,
 • 90% badanych zgłosiło poprawę w bólu nerwów,
 • a 85% poprawę w uczuciu pieczenia, mrowienia i kłucia.

Należy zapamiętać fakt, że Medyczna Marihuana może zapewnić znaczną, subiektywną i długoterminową ulgę w chronicznym bólu u pacjentów z HIV/AIDS.

Redukcja neuropatii obwodowej a marihuana medyczna

Szczególnym i powszechnym rodzajem bólu w HIV/AIDS jest neuropatia obwodowa, w której jeden lub więcej nerwów obwodowego układu nerwowego (wyłączając mózg i rdzeń kręgowy) ulega uszkodzeniu i powoduje:

 • ból
 • paraliż
 • utratę mięśni
 • napięcie nerwowe
 • zaburzoną koordynacje

Wykazano, że objawy neuropatii obwodowej w HIV/AIDS i innych stanach można zmniejszyć za pomocą konopi indyjskich. Badania pokazują, że u 52% osób zażywających Cannabis ból zmniejszył się o ponad 30%, podczas gdy w grupie kontrolnej było to tylko 24%.
Ponadto nie wystąpiły żadne poważne działania niepożądane. Pierwszy  pacjent używający konopi, zmniejszył przewlekły ból średnio o 72% w porównaniu do 15% w grupie placebo. Poza wspomnianymi efektami konopi, badania wykazały, że konopie indyjskie wspierają również działanie leków na AIDS.

Zawsze możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego!