THC a regulacje prawne

THC a regulacje prawne

Cannabis – Medyczne konopie i aspekty prawne.

Obecnie surowiec z Medycznej Marihuany jest już dostępny w Polskich aptekach.

W Polsce z dniem 1-go Listopada 2017 roku weszła w życie Nowelizacja Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomani, która dopuszcza import i sprzedaż surowca farmaceutycznego z konopi innych niż włókniste.

Na dzień dzisiejszy dopuszczony do sprzedaży jest lek zawierający aktywną substancję Tetrahydrocannabinol( THC) oraz Canabidiol (CBD) o nazwie Sativex. Lek przepisywany jest na receptę RPW  przez lekarza i jest dostępny w  kilku aptekach w  Polsce. Dla osób chorych, które i tak są narażone na wysokie koszty związane z chorobą największym ograniczeniem jest cena tego leku. W momencie, gdy w Polse funkcjonował tylko import docelowy surowiec farmaceutyczny był refundowany, jednak od 2018 roku zmieniła się lista leków refundowanych. Obecnie produkty zawierające Cannabinoidy nie  są refundowane.

Zgodę na sprowadzenie surowca farmaceutycznego może wydać Minister Zdrowia. Procedura przyznawania zasadności zgody teoretycznie nie powinna trwać dłużej niż 21 dni. Kolejną indywidualną alternatywą dla pacjentów może okazać się orzeczenie lekarskie, które może być zabezpieczeniem dla pacjenta (aby nie pozbawić go całkowicie medycznego zaopatrzenia) – zgodnie z art.33ust. 1 ustawy z dnia 29 Lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani substancje psychotropowe grupy II-P, III-P, i IV-P mogą być używane w celach medycznych. „Ponadto, w oparciu o art. 4 ustawy o Prawie Farmaceutycznym do Polski mogą być sprowadzane inne produkty lecznicze zawierające kannabinoidy, które nie posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta”.

Art. 47.
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 68.
Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ MÓWI O

PRAWIE  DO PRYWATNOŚCI I DECYDOWANIA O SWOIM CIELE I ZDROWIU!

Pamiętajmy, że w Polsce użycie Cannabis zostało dopuszczone
do zastosowania medycznego w celu ratowania zdrowia lub życia
i żaden lekarz nie może nam odmówić terapii Cannabinoidami.

 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=23422
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm